Divorcis i separacions express

Has decidit posar fi de mutu acord a la teva relació?

T’oferim un servei de tramitació judicial i notarial del teu divorci, separació o dissolució de parella de fet de mutu acord.

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

1. Completes el formulari de sol·licitud
Per iniciar el procés et demanem unes dades mínimes i, posteriorment, rebràs un formulari amb la documentació i la informació necessària per a guiar-te en aquest procés.

2. Retorn de documentació i provisió de fons
Podràs enviar aquesta documentació per correu electrònic, juntament amb el pagament d’una provisió de fons de 150€, que es descomptaran del preu final.

3. Revisió de l’esborrany i pagament del restant
En 48 hores rebràs l’esborrany del conveni regulador perquè el puguis revisar i t’indicarem el despatx del procurador del partit judicial on caldrà presentar la demanda perquè puguis signar-la. En aquest moment caldrà fer el pagament de la resta.

4. Ratificació del conveni al Jutjat
Et citarem un dia i hora per anar al Jutjat a ratificar el conveni i atorgar poders de representació processal a favor del procurador.

5. Sentència definitiva
Rebreu cadascú la sentència definitiva.

HONORARIS I TARIFES

Estàndar

500€Mutu acord amb fills menors i/o béns a repartir
  • Tramitació 100% online.
  • Redacció del Conveni Regulador, Pla de Parentalitat i demanda.
  • Honoraris d’advocat, procurador i IVA.

Reduïda

350€Mutu acord sense fills menors ni béns a repartir.
  • Tramitació 100% online.
  • Redacció del Conveni Regulador i demanda.
  • Honoraris d’advocat, procurador i IVA

Les tarifes inclouen:

– Lliurament d’un formulari adaptat a les característiques de cada cas concret i instruccions per escrit per poder completar-lo correctament.

– Estudi detallat per part d’un advocat de les circumstàncies i les relacions familiars i econòmiques.

– Redacció del Conveni Regulador d’acord amb les dades personals i circumstàncies indicades pels clients i, si escau, del Pla de Parentalitat.

– Redacció de la demanda judicial de separació o divorci i assessorament processal durant la seva tramitació i fins a l’obtenció de la corresponent Sentència de separació o divorci i la seva inscripció al Registre Civil.

* Els preus indicats per a la tramitació de separacions i divorcis de mutu acord inclouen tots els honoraris d’advocat, els honoraris de procurador i IVA.

INICIAR PROCEDIMIENT

* Resposta en 24 hores.