En aquest apartat s’inclou informació sobre les condicions d’accés i utilització d’aquest lloc web que l’usuari ha de conèixer, als efectes previstos a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Titular: Roca i Marzà Advocats SCPro
CIF: J65294449
Domicili social: passeig de Pere III, 57B, ENTL. 3a, Manresa (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: [email protected]
Telèfon: 938 73 08 52

Condicions d’accés a la web
La utilització d’aquest lloc web atribueix la condició d’usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest avís legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquesta Web, ja que poden ser modificades en endavant. Alguns aspectes d’aquest lloc web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions o regles particulars que poden substituir, completar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptades per l’Usuari que els utilitzi o hi accedeixi.

Obligació de fer ús correcte del lloc web i dels continguts
Tots els continguts d’aquesta Web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, links, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i la resta de signes distintius són propietat de Roca i Marzà Advocats o de tercers, no adquirint l’Usuari cap dret sobre ells pel simple ús d’aquest Web.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta Web, excepte en els casos contemplats a la llei o expressament autoritzats pel propietari o pel titular dels drets esmentats; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari, les imatges, els vídeos o les bases de dades existents en aquest web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar els continguts integrants d’aquesta web.

L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta Web des de les seves pàgines web estarà obligat a complir les condicions següents:

l’enllaç únicament vincularà amb la home page, i no podrà reproduir-la de cap manera
no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Web o permetin visualitzar-lo a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquest Web, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió als Usuaris sobre la procedència del servei o el seu contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, la marca i el prestigi de Roca i Marzà Advocats o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei.

Des de la pàgina que realitzi l’enllaç no es pot fer cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre l’entitat o sobre la qualitat dels seus productes i serveis

El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de l’entitat dins de la seva pàgina web, llevat dels casos autoritzats per la llei o permesos expressament pel titular del web.
la pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea de què el titular de la web, recolza o recolza, les idees, les manifestacions o les actuacions del remitent o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per l’Entitat, tenint en compte els continguts i la temàtica general de la pàgina Web on s’estableixi l’enllaç.

Responsabilitat de la persona usuària
El titular de la web no és responsable de controlar que en aquesta web no hi hagi programes maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i la desinfecció d’aquests elements. D’acord amb això, el titular del web no es responsabilitza dels danys produïts a equips informàtics durant l’accés a aquest Web. Igualment, no serà responsable dels danys produïts als usuaris quan aquests danys tinguin el seu origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei d’aquesta web.

Tots els continguts de la pàgina web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu no limitatiu, tots textos, documents, fotografies, dibuixos, imatges, icones, representacions gràfiques, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codi font, les marques, noms comercials o altres signes distintius, són de la titularitat exclusiva de Roca i Marzà Advocats o de tercers (en què aquesta és la legitima llicenciatària) i estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual.

L’accés per part dels usuaris als continguts del lloc web, no els atorga drets ni cap titularitat sobre aquests.

Queda estrictament prohibida qualsevol modalitat d’explotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació o qualsevol altra forma de difusió de la informació o elements continguts a la web esmentats en aquest apartat, mitjançant qualsevol suport i mitjà, no autoritzat de forma prèvia i expressa. El contingut d’aquesta pàgina web només podrà ser descarregat al terminal de l’usuari sempre que sigui per a ús privat i sense cap finalitat comercial.

La infracció de qualsevol dels drets esmentats pot constituir una vulneració de les presents condicions i/o de les lleis de propietat industrial i intel·lectual. El titular del web es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquest website, la informació o els continguts.

Responsabilitats de l’entitat
Aquesta web pot incloure enllaços que permeten a l’usuari accedir a altres pàgines d’Internet. En aquests casos, Roca i Marzà Advocats només serà responsable dels continguts i serveis subministrats a través dels enllaços quan conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considerés que hi ha un enllaç amb continguts il·lícits o inadequats, ens ho podrà indicar, sense que això suposi que aquest quedi obligat per això a retirar el corresponent enllaç. El titular de la web, no sempre coneix els continguts i serveis dels enllaços i per tant no es fa responsable pels danys derivats de la manca de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat i no respon de les manifestacions realitzades o dels continguts o serveis proporcionats a través d’aquests, llevat que sigui directament responsable de la prestació dels serveis esmentats.

L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest Web de conformitat amb la Llei, amb aquest Avís Legal i amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s’escau, puguin ser aplicables. L’Usuari respondrà davant del titular de la web i davant de tercers de qualsevol dany o perjudici que poguessin causar-se per incompliment d’aquestes obligacions.

Legislació aplicable
Aquest Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels extrems per la Llei Espanyola.

Les prestacions del servei d’aquest lloc web i aquestes condicions d’ús es regeixen per la Llei Espanyola.