Família

El nostre bufet d’advocats ofereix una àmplia gamma de serveis relacionats i especialitzats en assumptes de dret de família; entre ells, ens encarreguem de sol·licitar els certificats necessaris (matrimoni i naixement fills, sense cap cost addicional. Per impossibilitat legal, el padró haurà de ser obtingut per la parella).

Ajudem els clients durant el procés de separació, sovint complex i emocional, i a resoldre qüestions relacionades amb el matrimoni, el divorci, la custòdia dels fills i altres assumptes familiars. En aquest camp, més que en cap altre, iniciem el procediment amb un intent de resolució de mutu acord; un Conveni permetrà una regulació més adaptada a les necessitats concretes de cada cas i evitarà més dany entre les parts, sempre pensant primer en el benestar dels fills, si n’hi ha.

Ens comprometem a proporcionar una representació legal individualitzada i d’alta qualitat per a ajudar els nostres clients a aconseguir els millors resultats possibles i ens esforcem per ser líders en el nostre camp; aquesta és una de les raons fonamentals per les quals tantes persones acudeixen a nosaltres i acaben satisfetes amb la nostra gestió.

Per a saber més sobre els nostres serveis, posa’t en contacte amb nosaltres avui mateix.

Preguntes freqüents

Cal presentar un Conveni regulador en relació a l’ús del domicili, repartiment de patrimoni i deutes, pensions per aliments o compensatòries, segons escaigui. A Catalunya, si hi menors afectats, cal presentar el Pla de Parentalitat que regula de manera més detallada el règim d’estada i comunicacions entre els progenitors i els fills. Un cop signat, s’ha de presentar al Jutjat per a la seva homologació.

El divorci és definitiu, pel qual es trenca el vincle matrimonial i la persona pot tornar a contraure matrimoni. La separació no és definitiva; en cas de reconciliació es pot deixar sense efecte amb un escrit judicial; en cas contrari, si un membre de la parella es vol tornar a casar s’haurà de tramitar el divorci.

Llavors només serà necessari realitzar els tràmits si hi ha fills comuns.

El mateix, tot i que llavors el divorci també es pot formalitzar via notarial, amb aportació del Conveni de mutu acord i assistència obligatòria d’advocat/da.

A partir dels 3 mesos des de la data de celebració del matrimoni. No cal fer constar la causa que ha propiciat la ruptura.

L’avantatge més clar és que es pot escollir data de signatura i que, amb aquest únic acte s’inicia i finalitza el tràmit, a l’espera únicament de la inscripció del divorci al Registre civil; amb aquesta via s’evita el col·lapse judicial que a vegades pot demorar els procediments fins a 6 mesos o més. L’inconvenient és que cal abonar els honoraris notarials.

Depèn únicament i exclusiva del Jutjat de tramitació, que no pot ser escollit per les parts sinó que ve determinat per les Lleis, en especial correspon el Jutjat de l’últim lloc de domicili comú. Mentre alguns Jutjats poden realitzar el tràmit en 2-3 mesos, altres poden tardar-ne més de 6.

El procurador és l’enllaç entre el Jutjat i els advocats, i ostenta la representació de la part. La seva intervenció és obligatòria per Llei.

Ens vols contactar?

CONTACTAR

* Resposta en 24 hores.

Podem ajudarte.

Som un bufet d’advocats que t’entén i t’ajuda a assolir els teus objectius. En triar-nos, pots estar segur que rebràs l’ajuda i el suport que necessites quan més importa: des del principi fins al final, amb la nostra orientació a cada pas del camí.

¡Contacta amb nosaltres!

SOLICITAR CITA

* Resposta en 24 hores.