Sóc el Sergi

Advocat de vocació i professió. De ben petit em fascinaven les pel·lícules d’advocats i de processos judicials i d’aquí que ja durant els estudis de batxillerat tingués clar que volia cursar els estudis universitaris de Dret; vaig obtenir la llicenciatura de la promoció 1993-1997 a la Universitat Pompeu Fabra.

Durant els anys a la facultat ja vaig poder observar com les matèries que més m’agradaven i m’atreien eren les de dret civil, dret públic i local i dret mercantil tot i que, com a assignatures optatives i de lliure elecció, sempre triava crèdits vinculats amb la història de l’època medieval del nostre país i història contemporània universal donada la meva passió per aquestes temàtiques.

Posteriorment, durant una etapa de la meva vida, vaig dedicar-me a la gestió pública vinculada al món municipal i comarcal, això sí, sense deixar la pràctica jurídica en cap moment. Sense cap mena de dubte l’experiència en la gestió pública em va portar a consolidar la meva predilecció pel dret administratiu, d’aquí que també hagi cursat postgraus de dret urbanístic i de dret local a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pel que fa a la vessant del dret civil privat sempre m’ha atret tot allò referent als immobles urbans o rústics, des de la redacció de contractes, fins a la realització de procediments que permeti als clients adequar la informació registral o cadastral de llurs finques a la realitat del patrimoni del que disposen.

Així doncs, com podeu veure, la meva vida professional, ha estat marcada per dos àmbits: la gestió pública i la pràctica jurídica. Respecte la segona, diria que després de 19 anys d’experiència, om ha après que l’exercici de l’advocacia requereix de molta dedicació i d’una formació contínua que no he deixat mai de portar a terme, bé presencialment o online durant aquest últims mesos, sobre procediments de segona oportunitat, arrendaments, contractació pública, etc.

Sense cap mena de dubte sóc plenament conscient que ser advocat suposa exercir una professió amb un alt grau de responsabilitat, per a la qual s’ha d’estar preparat a nivell formatiu però també a nivell psicològic i emocional. Tanmateix és una professió extraordinària que et propicia contacte amb persones molt variades, amb tot tipus de problemàtiques o inquietuds i amb tot tipus de de visions i maneres de fer i aquest és, certament, un dels aspectes més engrescadors i enriquidors de la nostra professió ja que els clients espereu de nosaltres solucions, opinions i resultats.

No obstant, la nostra professió a l’igual que la societat ha canviat moltíssim en els últims temps; la irrupció de les noves tecnologies ha provocat canvis en l’accés a la informació i noves possibilitats de fer-vos arribar els serveis que prestem, les nostres especialitzacions o fins i tot contingut jurídic actual de temàtiques que us puguin resultar d’interès. En definitiva, les noves tecnologies ens permeten acostar-nos a vosaltres, oferir-vos els nostres serveis d’una manera més propera, senzilla i actual. Hi som per servir-vos i esperem complir amb les vostres expectatives. Benvinguts a la nostra pàgina web.